Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Hoevenaeghel

Rene Borremansstraat 13

3040 Huldenberg

Hoofdapotheker: Ann Hoevenaeghel

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0478 443 293

Machtigingsnummer APB: 244601

Telefoonnummer: 02 687 62 35

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.